Ελλάδα

greece_flag

Αποτελέσματα δοκιμών στην Ελλάδα

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα και να δώσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών SMPTE DCP.

SMPTE DCP Reference

Πριν από τη δοκιμή, συνιστάται να εξετάσετε τους ελέγχους πριν από τη δοκιμή που περιγράφονται εδώ: https://www.smptedcp.com/testing