Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗΝ Κύπρος

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια φόρμα και να δώσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών SMPTE DCP.

Συνεργάτες περιοχής

Πριν από τη δοκιμή, συνιστάται να εξετάσετε τους ελέγχους που περιγράφονται εδώ: https://www.smptedcp.com/testing

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Δημιουργία KDMs

Trench Digital LTD

μεταφράσεις